Politika privatnosti

U kompaniji Beauty Group d.o.o. (dalje: “Beauty Group” ili “Mi”) cenimo Vašu privatnost, zato o Vašim podacima izuzetno pažljivo brinemo. Beauty Group je posvećen zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti, a zaštita i sigurnost podataka o ličnosti naših kupaca, klijenata i fizičkih lica kod naših poslovnih partnera (dalje: “Lica”) je naš prioritet.

U ovoj Politici privatnosti (dalje: “Politika”) objašnjeno je na koji način Beauty Group obrađuje Vaše podatke o ličnosti, na koji način ih koristi i upravlja njima.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku – ona sadrži korisne informacije koje će Vam pomoći da razumete kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, kao i koja prava imate u tom pogledu.

 1. Rukovalac podacima o ličnosti
 2. Definicije
 3. Na koga se primenjuje politika?
 4. Način na koji prikupljamo vaše podatke
 5. Podaci o ličnosti koje prikupljamo, svrha i osnov
 6. Gde i kako čuvamo vaše podatke o ličnosti?
 7. Koliko dugo beauty group čuva vaše podatke o ličnosti?
 8. Da li beauty group deli vaše podatke sa trećim licima?
 9. Vaša prava
 10. Linkovi ka drugim sajtovima
 11. Stupanje na snagu i izmene politike

1. Rukovalac podacima o ličnosti

BEAUTY GROUP DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Bulevar Mihajla Pupina 10g/vp55, MB: 20096900, PIB: 104128001 je rukovalac podacima o ličnosti. Kao rukovalac podacima o ličnosti, Beauty Group određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti i odgovoran je za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: “Zakon”).

Imajući u vidu da shvatamo zaštitu Vaše privatnosti veoma ozbiljno, Beauty Group ima lice koje je zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti, a koje možete kontaktirati na zastitapodataka@payot.rs, upućivanjem dopisa na adresu Bulevar Mihajla Pupina 10d/vp82, Beograd – Novi Beograd ili pozivom na telefon +381 (0) 63 213 544.

2. Definicije

Kako bismo Vam olakšali razumevanje ove Politike, definisali smo određene termine koji su primenjeni u Politici privatnosti. Ostali termini koji su u Politici napisani velikim slovom su definisani u Uslovima korišćenja sajta.

 • Lice” ili “Vi” su sva fizička lica koja dele podatke o ličnosti sa nama.
 • Korisnik sajta” je svako lice koje pristupi Sajtu.
 • Registrovani korisnik” je svako lice koje ima registrovan nalog na Sajtu.
 • Opšti uslovi poslovanja“ su uslovi poslovanja koji čine sastavni deo ugovora koji zaključujete sa Kompanijom Beauty Group i koji su dostupni na Sajtu.
 • Podatak” podrazumeva podatak o ličnosti odnosno podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka.
 • Poverenik” je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, e-mail office@poverenik.rs.
 • Politika kolačića” predstavlja posebna pravila o prikupljanju pojedinih podataka o ličnosti na Sajtu putem kolačića, koja čine sastavni deo Politike privatnosti.
 • Saglasnost” predstavlja Vaš nedvosmisleni pristanak na obradu podataka o ličnosti. Lice koje je navršilo 15 godina može samostalno dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima.

3. Na koga se primenjuje politika?

Ovaj Politika privatnosti se, shodno i u relevantnim delovima, primenjuje na Lica koja su Korisnici sajta (nezavisno od toga da li su posetioci ili Registrovani korisnici) i Kupci.

Beauty Group brine o privatnosti i bezbednosti maloletnika na Internetu, a naša e-prodavnica nije namenjena licima koja su mlađa od 15 godina. Molimo Vas da ne delite svoje podatke o ličnosti ukoliko imate manje od 15 godina. Ukoliko smatrate da smo prikupili podatke o ličnosti koji se tiču lica mlađeg od 15 godina, molimo Vas da nas kontaktirate.

4. Način na koji prikupljamo vaše podatke

Vaši podaci se čuvaju kao strogo poverljivi, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu.

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo:

 • kada nam ih Vi dostavite dobrovoljno: na primer kada posetite Beauty Group Sajt, kupujete i/ili naručujete naše proizvode, registrujete nalog na našem Sajtu, kada nas kontaktirate radi pružanja podrške kupcima, kada popunjavate ankete za kupce ili kada su Vaši podaci na drugi način relevantni za kupovinu, odnosno naše poslovanje;
 • putem Sajta: Pored podataka koje nam dobrovoljno dostavite, postoje i drugi podaci koje prikupljamo u pozadini. Podatke koje prikupljamo putem Sajta su neophodni kako bismo omogućili optimalnu uslugu našim Korisnicima sajta. U slučajevima kada ne želite da nam date podatke o ličnosti koji su nam neophodni, Beauty Group ne može da garantuje da će pružene informacije i usluga u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe. Molimo Vas da pogledate našu Politiku kolačića za više informacija.
 • Offline: Vaše podatke o ličnosti možemo prikupljati offline (van interneta), na primer kada kontaktirate službu za pomoć kupcima. Prikupljanje pojedinih podataka i njihovo korišćenje u svrhu marketinga, vršimo samo na osnovu Vaše prethodne izričite saglasnosti. O tome Vas uvek posebno obaveštavamo i naglašavamo da možete tako datu saglasnost povući u svakom momentu.

5. Podaci o ličnosti koje prikupljamo, svrha i osnov

5.1. Registracija korisnika

Kada želite da izvršite kupovinu naših proizvoda putem naše e-prodavnice ili kako bismo Vam omogućili korišćenje dodatnih funkcija našeg Sajta, možete se registrovati putem našeg Sajta.

Lično ime i email adresa

Obrada je neophodna za održavanje Vašeg naloga i za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka ne bi bilo moguće izvršiti registraciju korisnika, ali bi se ugovor mogao zaključiti i izvršiti ukoliko Kupac, koji je fizičko lice, izvrši kupovinu kao Gost.

5.2. Administracija korisničkog naloga

Kada ste registrovani kupac, svoj nalog možete dopuniti podacima koji će Vam olakšati kupovinu i učiniti posetu ugodnijom.

Email, lično ime, telefon, adresa stanovanja, odnosno adresa za isporuku.

Podaci se prikupljaju na osnovu Vaše saglasnosti.

5.3. Obrada porudžbina i realizacija ugovora (uključujući odustanak od ugovora)

Kada kupovinu obavite putem e-prodavnice od Vas se može tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti, koji su neophodni za pravilno izvršenje kupoprodajnog ugovora. U tom smislu, podaci su nam neophodni za administraciju ugovornog odnosa, za naplatu proizvoda ili usluga, kao i za upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija.

Lično ime, adresa isporuke, adresa plaćanja, broj telefona, email adresa, preferencije u vezi sa isporukom (npr. način isporuke), finansijske informacije uključujući podatke o broju dinarskog tekućeg računa, podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici, odnosno druge informacije koje se tiču plaćanja, IP adresa

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka, ugovor se ne bi mogao ni zaključiti ni izvršiti.

5.4. Informisanje o marketinškim kampanjama i novim ponudama Beauty Group

Na našem Sajtu možete da odaberete opciju da Vam šaljemo obaveštenja putem e-maila. Obaveštavamo Vas o marketinškim kampanjama i novim ponudama Beauty Group, ali isključivo uz Vašu saglasnost da želite da primate obaveštenja o pogodnostima. U okviru naših marketinških kampanja možemo Vam dostaviti i kupon kodove, na osnovu kojih možete ostvariti različite pogodnosti prilikom kupovine.

Koristi se email, lično ime.

Vaše podatke koristimo u navedenu svrhu samo ukoliko ste označili na Sajtu da ste saglasni da želite da Vas informišemo o ponudi svojih proizvoda i usluga. Niste obavezni da date ovu saglasnost u kom slučaju Vam nećemo slati obaveštenja o našim marketinškim kampanjama i novim ponudama.

5.5. Praćenje obrazaca ponašanja, izrada i slanje personalizovanih ponuda

Prilikom registracije naloga na Sajtu možete da odaberete opciju da ste saglasni sa praćenjem obrazaca svog ponašanja, te da ste saglasni da se izrađuju i da Vam se šalju personalizovane ponude o proizvodima i uslugama, na osnovu uočenih obrazaca ponašanja. To znači da se možete saglasiti da pratimo podatke o Vašim ranijim kupovinama i da Vam, na osnovu proizvoda koje ste ranije kupili, šaljemo informacije o drugim proizvodima za koje verujemo da biste bili zainteresovani.

Koriste se podaci koji su prikupljeni prilikom registracije naloga. Kasnije se prikupljaju podaci o sprovedenim kupovinama radi utvrđivanja obrazaca ponašanja.

Vaše podatke koristimo u navedenu svrhu samo ukoliko ste označili da ste saglasni da želite da Beauty Group prati Vaše ponašanje, te izrađuje i šalje Vam personalizovane ponude o proizvodima i uslugama na osnovu takvih obrazaca ponašanja. Niste obavezni da date ovu saglasnost u kom slučaju nećemo pratiti Vaše ponašanje i nećemo kreirati i slati Vam personalizovane ponude. U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.

5.6. Služba za pomoć Kupcima

U pojedinim situacijama možete imati potrebu da kontaktirate našu Službu za pomoć Kupcima putem Sajta ili telefona (na primer, radi zamene proizvoda i sl.). U takvim situacijama biće nam potrebni Vaši podaci kako bismo mogli da Vam pružimo pomoć, odnosno kako bismo mogli da rešimo pitanje zbog koga ste nas kontaktirali.

Podaci koji se prikupljaju su: ime i prezime, adresa za isporuku, broj telefona, e-mail adresa, kao i drugi podaci vezani za pitanje zbog koga ste nas kontaktirali, a koje sami odlučite da nam dostavite.

Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza odnosno radi pružanja pomoći Kupcima. Obrada se vrši i na osnovu legitimnog interesa, jer podatke koristimo kako bismo Vam dali informacije koje tražite od nas ili koje Vam mogu biti od pomoći povodom zahteva ili pitanja koje ste uputili Službi za pomoć Kupcima.

5.7. Newsletter

Podatke prikupljamo i ukoliko se na našem Sajtu prijavite za naš Newsletter.

Podatak koji se prikuplja je e-mail.

Podaci se prikupljaju na osnovu Vaše saglasnosti.

5.8. Informisanje o izmenama Pravila i uslova korišćenja ili Politike privatnosti

Ukoliko imamo podatak o Vašem e-mailu, prikupljen radi ostvarivanja jedne od prethodno navedenih svrha, možemo Vam poslati obaveštenje o izmenama Pravila i uslova korišćenja ili Politike privatnosti.

Podatak koji se koristi je e-mail.

U cilju ostvarenja legitimnog interesa Kompanije Beauty Group, ali i samih Kupaca, kako bi se obezbedila transparentnost u odnosu na Kupce i kako bi Kupci mogli da razmotre da li su izmene od uticaja na njih. Ukoliko nemamo Vaše podatke za navedenu svrhu, nećemo Vas direktno obavestiti o izmeni ovih akata, a obaveštenje o izmeni ćete moći da vidite na našem Sajtu.

Osim navedenih podataka, pojedine podatke o ličnosti prikupljamo putem kolačića u skladu sa Politikom kolačića.

Svi prethodno navedeni podaci se mogu obrađivati uz automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje. Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, korišćenjem algoritma. Može doći do automatizovanog donošenja odluka, koje uključuje i profilisanje na osnovu podataka koje ste nam već dali. Ukoliko se ne slažete sa odlukom, imate pravo da izrazite svoj stav u vezi sa odlukom, kao i pravo da osporite odluku slanjem zahteva na zastitapodataka@payot.rs u skladu sa čl. 38 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

6. Gde i kako čuvamo vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti koje prikupljamo čuvamo u bezbednom okruženju. Imamo inkorporisana interna pravila i procedure o bezbednosti informacija, u kojima su definisane detaljne mere i kontrole koje preduzimamo radi zaštite podataka o ličnosti. Takođe, sproveli smo adekvatne i odgovarajuće tehničke i organizacione mere da obezbedimo nivo sigurnosti koji je srazmeran riziku.

Određeni podaci se i dalje čuvaju u papirnom obliku, ali imamo tendenciju da digitalizujemo sve podatke o ličnosti koje obrađujemo. Određeni podaci se skladište u Beauty Group prostorijama i IT sistemima, a ponekad čuvamo podatke na serverima naših pouzdanih provajdera.

Pristup mestima gde su pohranjeni podaci o ličnosti (i elektronski i fizički) je ograničen sa funkcijama kontrolisanja bezbednosti pristupa. Samo osoblje koje koje ima ovlašćenje za pristup podacima može pristupiti obezbeđenim zonama. Naše osoblje koje ima pristup ovim podacima je obučeno i osposobljeno da razume značaj podataka o ličnosti, kao i da primenjuje interne procedure za njihovu zaštitu, a vezano je i obavezom čuvanja poverljivosti.

Međutim, molimo Vas da imate u vidu da bilo šta što možemo da uradimo u ovom pogledu ne garantuje bezbednost od 100%.

7. Koliko dugo Beauty Group čuva vaše podatke o ličnosti?

Beauty Group neće čuvati Vaše podatke o ličnosti duže nego što je neophodno radi ispunjenja specifične namene.

Podatke o ličnosti, koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa, obrađivaćemo sve dok traje poslovni odnos sa Licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada smo u obavezi da podatke čuvamo i nakon okončanja poslovne saradnje sa Licem na koje se podaci odnose, na osnovu zakona, saglasnosti Lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora sa Licem na koje se podaci odnose).

Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije (na primer, transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.) ili od isteka zakonskog roka za reklamaciju, koji god da je od tih datuma kasniji.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose. Tako se podaci vezani za Korisnike sajta koji su se saglasili sa informisanjem o marketinškim kampanjama i novim ponudama čuvaju do momenta dok ne povučete Vašu saglasnost. Vašu saglasnost možete povući u svakom momentu u skladu sa odeljkom 9.7. Politike.

Podatke koje nam dostavite prilikom prijave na Newsletter, čuvamo do Vaše odjave. U svakom trenutku se možete odjaviti sa Newsletter-a na sledećem linku ili u skladu sa uputstvima koja stižu u svakom mejlu u kome se šalje Newsletter.

Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka.

Beauty Group ima posebne stroge procedure predviđene za brisanje podataka o ličnosti, kojima se obezbeđuje poštovanje Vaše privatnosti (seckanje dokumenata u papirnom obliku, procedure za odlaganje otpada koji sadrži poverljive informacije, kao i pouzdano brisanje podataka u elektronskom obliku).

8. Da li Beauty Group deli vaše podatke sa trećim licima?

Beauty Group veoma vodi računa o zaštiti Vaše privatnosti, zato nikada nećemo deliti Vaše podatke o ličnosti sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane u ovoj Politici.

U slučaju kupovine preko naše e-prodavnice, Vaše podatke o ličnosti prenosimo trećim licima samo kada je to neophodno za ispunjenje ugovorne obaveze. Na primer, dajemo neophodne podatke kompanijama koje vrše dostavu poručenih proizvoda ili korespodentnoj banci preko koje se vrši plaćanje. Nikakvi drugi podaci se neće prenositi osim ukoliko ne date Vašu izričitu saglasnost.

Pored navedenog, možemo dati vaše lične podatke našim pouzdanim partnerima izvan Beauty Group, a koji održavaju naše IT sisteme ili za marketinške, finansijske ili reklamne svrhe, radi obrade plaćanja, isporuke, ili radi omogućavanja našeg poslovanja.

Ovi pružaoci usluga su, međutim, prema relevantnim sporazumima, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim smernicama, i strogo za svrhu koju smo naveli. Takođe ih obavezujemo da adekvatno zaštite Vaše podatke i da ih drže u tajnosti.

Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja naših zakonskih obaveza, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen državnim organima i organima javne vlasti koja u svrhu zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti.

U pojedinim slučajevima, Vaši podaci mogu biti izneseni izvan Srbije, na serverima koji se nalaze u drugim državama. Serveri koje koristimo ispunjavaju nivo zaštite koji predviđa Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), te je nivo zaštite podataka o ličnosti (u najmanju ruku) jednak nivou zaštite u okviru Republike Srbije.

9. Vaša prava

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Vam garantuje određena prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti:

9.1. Pravo pristupa podacima o ličnosti

Imate pravo da uputite zahtev Kompaniji Beauty Group za informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Ukoliko se podaci obrađuju, u svako doba imate pravo da tražite kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti.

Pravo na pristup uključuje i davanje informacije, između ostalog, o svrsi obrade, pravnom osnovu, kategoriji podataka, primaocima ili kategorijama primalaca, naročito primaocima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, o periodu čuvanja podataka o ličnosti, o pravu na ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanju obrade ili pravu na prigovor i pravu na podnošenje pritužbe nadležnom organu.

Tražene informacije trudimo se da pružimo u što je moguće kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se odnosi samo na izuzetne okolnosti i tokom procesa uredno Vas obaveštavamo o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.

Ukoliko se ne slažemo sa zahtevom za pribavljanje podataka, obavestićemo Vas u roku od 30 dana o razlozima odbijanja zahteva i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se učestalo ponavlja, možemo naplatiti nužne administrativne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili odbiti da postupimo po zahtevu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

9.2. Pravo na ispravku

Svi podaci koje obrađujemo se pregledaju i verifikuju kao tačni, kad god je to moguće i redovno se ažuriraju. Ukoliko smatrate da su podaci netačni ili dođe do njihove promene, imate pravo da tražite da izvršimo ispravku Vaših podataka.

9.3. Pravo na zaborav (brisanje podataka)

Imate pravo da tražite da izbrišemo Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka (na primer, podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva).

9.4. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da ograničite pristup Vašim podacima nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti, u određenim situacijama. To pravo Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci za svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu nadležnom organu, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa.

9.5. Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu ukoliko se obrada zasniva na Vašoj saglasnosti ili se vrši automatizovanim sredstvima. Vodimo računa da svi podaci o ličnosti budu odmah dostupni i da su u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i mašinski čitljivom formatu.

9.6. Pravo na prigovor

Imate pravo da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima, ukoliko se obrada podataka zasniva na legitimnom interesu Kompanije Beauty Group. Pored toga, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

9.7. Pravo na opoziv saglasnosti

Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba.

Saglasnost možete povući slanjem mejla na zastitapodataka@payot.rs ili upućivanjem dopisa na adresu Bulevar Mihajla Pupina 10d/vp82, Beograd – Novi Beograd.

Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, pre njenog povlačenja.

9.8. Kontakt za ostvarivanje prava

Za sva pitanja, zahteve i informacije u vezi sa obradom Podataka i ostvarivanjem zaštite prava u ovoj oblasti, molimo Vas da nam se obratite na:

 • e-mail adresu: zastitapodataka@payot.rs
 • kontakt telefon: +381 (0) 63 213 544
 • pisanim putem na adresu: BEAUTY GROUP DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Bulevar Mihajla Pupina 10d/vp82, Beograd – Novi Beograd

Svaki od ovih kanala komunikacije mora omogućiti našem osoblju Vašu identifikaciju u skladu sa važećim procedurama.

U slučaju da smatrate da se Vaši podaci obrađuju nezakonito, možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, email: office@poverenik.rs ili na broj telefona +381 (0) 11 3408 900.

Takođe, ukoliko iz bilo kog razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu, uvek Vam o tome dostavljamo pismeno objašnjenje i obaveštavamo Vas da imate pravo na pritužbu Povereniku.

10. Linkovi ka drugim sajtovima

Kada koristite naš Sajt, možete naići na linkove koji vode do drugih veb sajtova koji su u vlasništvu i pod kontrolom drugih kompanija. Molimo Vas da imate u vidu da ne snosimo odgovornost za takve veb sajtove, a ova Politika se ne primenjuje na njih. Bilo bi dobro da pročitate politike i pravila koje su takve kompanije postavile na svoje veb sajtove da biste razumeli kako štite Vašu privatnost.

11. Stupanje na snagu I izmene politike

Ova Politika stupa na snagu dana 19.07.2019. godine.

Beauty Group redovno revidira i ažurira informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa. Važeća verzija Politike će uvek biti objavljena na našem Sajtu. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Sajtu i direktno Vas informisati putem Vaše e-mail adrese, ukoliko raspolažemo ovim podatkom. Sve izmene se primenjuju kada objavimo ažuriranu Politiku.