Pravila sajta

Poštovani korisnici,

Molimo vas da pre korišćenja naših usluga  pažljivo pročitate  sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina na PAYOT internet prodavnici, podrazumeva da ste u potpunosti upoznati sa navedenim Uslovima korišćenja, da ste ih razumeli i da ih prihvatate u potpunosti, a posebno da popunjavanjem porudžbenice potvrđujete da  ste na  jasan i razumljiv način pre kupovine i zaključenja Ugovora obavešteni o:

  • da se prodaja robe putem internet sajta payot.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva za trgovinu i usluge BEAUTY GROUP DOO BEOGRAD, Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10d/vp82, mat.br. 20096900, PIB: 104128001, Tel.: +381 11 311 34 58, www.payot.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije beautygroup@sbb.rs i da se kao takva smatra prodajom na daljinu
  • osnovnim obeležjima proizvoda;
  • adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta BEAUTY GROUP DOO;
  • prodajnoj ceni, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret Kupca;
  • načinu plaćanja i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama Kupca,
  • postojanju prava Kupca na jednostrani raskid ugovora pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača, ukoliko su takvi uslovi ispunjeni;
  • da putem linka može da prepozna, uskladišti i reprodukuje konačan tekst budućeg Ugovora;
  • da ima mogućnost da uoči i ispravi greške u unosu podataka pre nego što pošalje porudžbenicu;
  • da su sva dokumenta dostupna na srpskom jeziku;
  • da su OUP koje je Kupac pročitao sastavni deo Ugovora, a sa kojima je saglasan što potvrđuje slanjem porudžbenice.

 

Ukoliko su uslovi za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite sajt www.payot.rs.