Pravo na odustajanje

Kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, pri čemu se oslobađa svih troškova osim direktnih troškova vraćanja robe (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora Izjavom o odustajanju od ugovora ukoliko je blagovremeno pošalje preduzeću BEAUTY GROUP DOO, odnosno u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik.

Saglasnošću sa Uslovima korišćenja smatra se da je Kupac obavešten o dokumentu Obrazac za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija i da je ovde preuzeo isti.

Roba koju Kupac vraća mora biti nekorišćena, neoštećena i u originalnoj ambalaži, a Kupac uz obrazac – Izjavu o odustajanju od ugovora mora priložiti račun ili drugi dokaz o uplati.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata preduzeću BEAUTY GROUP DOO.
Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Protekom roka od 14 dana prestaje pravo Kupca na odustanak od ugovora.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama člana 28. Zakona o zaštiti potrošača, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Povraćaj sredstava

Kupac ima pravo na povraćaj novca ili zamenu proizvoda za drugi proizvod.

U slučaju kada se Kupac opredeli za povraćaj novca, BEAUTY GROUP d.o.o.  će bez odlaganja izvrštii povraćaj uplata koje je primio od Kupca, uključujući i troškove isporuke ukoliko ih je bilo, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

BEAUTY GROUP d.o.o. će  koristiti ista sredstva plaćanja koja je KUPAC koristio prilikom izmirenja svoje obaveze, osim u slučajevima kada se Kupac  izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da Kupac zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

Roba koju Kupac vraća mora biti nekorišćena, neoštećena i po mogućstvu u originalnoj ambalaži, a Kupac uz obrazac – Izjavu o odustajanju od ugovora mora priložiti račun ili drugi dokaz o uplati.

Troškove vraćanja robe i novca snosi Kupac, osim ukoliko Kupac vraća nenaručen i/ili neispravan proizvod

BEAUTY GROUP može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada se BEAUTY GROUP d.o.o. ponudi da sam preuzme robu.

Procedura za povraćaj sredstava

Molimo Vas da nas kontaktirate pozivanjem na 063/213-544 ili da nam slanjem na e-mail adresu: beautygroup@sbb.rs dostavite podatak o broju Vašeg račun otpremnice, Vaš JMBG (ili br. lične karte) i broj dinarskog tekućeg računa.

Po dobijanju navedenih podataka, BEAUTY GROUP će kreirati potrebnu dokumentaciju koja će vam uz dodatna pojašnjenja vezano za povraćaj sredstava biti prosleđena na e-mail adresu koju ste ostavili prilikom porudžbine.

Pre vraćanja poručenog proizvoda, neophodno je napraviti dogovor sa operaterima u internet prodavnici jer svako slanje paketa koje nije prethodno dogovoreno sa BEAUTY GROUP d.o.o. će biti vraćeno pošiljaocu o njegovom trošku.