Uslovi korišćenja

Sadržaj postavljen na ovu internet stranicu je vlasništvo BEAUTY GROUP DOO.

Korišćenjem PAYOT Internet prodavnice obavezujete se da ćete poštovati niže navedene uslove i pravila.

Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe, odnosno sadržaji na sajtu www.payot.rs se mogu koristiti samo u lične nekomercijalne svrhe i na vlastitu odgovornost bez ikakvih naknada za korišćenje.

BEAUTY GROUP DOO, niti iko od njenih zaposlenih, trećih pružaoca usluga nije odgovoran niti preuzima bili kakvu vrstu odgovornosti  za bilo koju vrstu štete ili izmakle koristi  nastalih usled kraćeg ili dužeg prekida rada web servisa, problema u funkcionisanju interneta, greškom, krađom, neovlaščenim pristupom ili uništenjem niti garantuje za tačnost i  pouzdanost bilo koje informacije date preko ovog sajta.

Ukoliko odlučite da pristupite ovom web sajtu izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona.

Svako nedozvoljeno korišćenje sajta smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.

U postupku ugovaranja online kupovine proizvoda, putem Interneta, Kupac je dužan da pruži istinite, potpune i tačne podatke. Za unos nepotpunih, neispravnih ili netačnih podataka dobijenih od strane klijenta u postupku internet kupovine, BEAUTY GROUP  DOO neće snositi odgovornost.

Opšti uslovi

Ovi opšti uslovi prodaje (u daljem tekstu: OUP) definišu poslovanje PAYOT internet prodavnice, koje realizuje Privredno društvo  za trgovinu i usluge „BEAUTY GROUP DOO BEOGRAD“ (u daljem tekstu: Prodavac) i služe da korisniku ove usluge (u daljem tekstu: Kupac) omoguće kupovinu kozmetičkih preparata iz ponude Prodavca, kao i da Kupac pre kupovine na jasan i nedvosmislen način bude upoznat sa uslovima pod kojima može doći do zaključenja ugovora o kupoprodaji,  načinom zaključenja takvog ugovora, svim pravima i obavezama prilikom kupovine robe, kao i obaveštenjima koje prodavac dužan da uputi kupcima pre zaključenja ugovora.

Ovde propisani opšti uslovi poslovanja Prodavca, sastavni su deo ugovora o kupoprodaji koji će biti zaključen između Prodavca i Kupca.

Na uslove poslovanja primenjuju se  Zakon o trgovini, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o zaštiti potrošača kao i važeći propisi Republike Srbije.

Saglasnost i promena uslova

Korišćenje web sajta www.payot.rs podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima korišćenja.

BEAUTY GROUP DOO zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodnih obaveštenja menja i dopunjava ove Uslova u cilju usklađivanja sa potrebama poslovanja i novim regulatornim i zakonodavnim merama, a Kupac se obavezuje da se pre svake kupovine upozna sa obaveštenjima koje je Prodavac istakao na svom sajtu.

Smatra se da su korisnici upoznati sa promenama opštih uslova prilikom svake sledeće porudžbine.

Opšti podaci o firmi

Naziv pravnog subjekta: Privredno društvo  za trgovinu i usluge „BEAUTY GROUP DOO BEOGRAD“
Sedište: Bulevar Mihajla Pupina 10d/vp82, 11070, Novi Beograd
Matični broj: 20096900
PIB: 104128001
Kontakt telefon: 011 3113458, 063 213544
Kontakt e-mail: beautygroup@sbb.rs

Odricanje odgovornosti

BEAUTY GROUP DOO ulaže maksimalne napore da svi podaci na sajtu budu prikazani tačno i da slike proizvoda budu verodostojne, ali ne može garantovati da su sve informacije i fotogrfije proizvoda na sajtu tačne.

Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru.

Trenutnu raspoloživost možete proveriti slanjem upita na e-mail: beautygroup@sbb.rs.

Završne odredbe

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom koja ima isti ili približan efekat.

Za rešavanje eventualnih sporova koji mogu nastati u vezi sa Uslovima korišćenja nadležan je Privredni sud u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.